V petek 4. 12. 2013 je bila v dopoldanskih urah izvedena kalibracija merilnikov plinov BTX. Kalibracija, ki so jo izvedli kolegi z Agencije RS za okolje, je bila uspešna in z veseljem ugotavljamo, da so meritve kakovostne, merilnik pa stabilen.
Po selitvi na novo lokacijo je okoljska merilna postaja dobila tudi zunanjo podobo. Postajo boste od sedaj naprej prepoznali po napisih 'Okoljska merilna postaja Občine Medvode'. Ob omenjenem napisu bo mimoidoči opazil tudi naslov spletne strani, na kateri najde vse podatke o preteklih in trenutnih meritvah, ki potekajo na postaji.
Že od uradnega začetka delovanja okoljske merilne postaje v Medvodah je bil po določenem času načrtovan premik postaje na novo lokacijo. Tako je bila dne 20. 6. 2014 izvedena selitev postaje na novo lokacijo, in sicer pred Zdravstveni dom Medvode.
Dne 26. 3. 2013 je bila v dopoldanskih urah izvedena kalibracija merilnikov plinov BTX. V popoldanskem času istega dne se je pojavila napaka na merilniku, ki je bila odpravljena 1. 4. 2014.
Zaradi možnih vplivov prometa na meritve na okoljski merilni postaji smo med 21. 11. in 1. 12. 2013 izvajali analize BTX plinov izpuha določenih avtomobilov. Izakazalo se je, da kljub bližini ceste, promet na meritve, razen v ekstremno slabih vremenskih razmerah, nima vpliva.
Za potrebe spremljanja vplivov prometa na meritve plinov BTX je bila 26. 11. 2013 na okoljski merilni postaji nameščena IP video kamera. Ker kamera zajema video neprestano, lahko spremljamo potek prometa in potencialne vplive le tega na meritve na okoljski merilni postaji.
11. 10. 2013 se je iz kanalizacijskih kanalov v Medvodah in bližnji okolici, tudi v Mednem, širil smrad po kemikalijah. Smrad naj bi bil po podatkih odgvornih v Občini Medvode in podjetju Color d.d. posledica del v tem podjetju.
Smer vetra v stopinjah:

0° oz. 360° - severni veter,
90° - vzhodni veter,
180° - južni veter,
270° - zahodni veter.
Hitrost vetra v m/s.
Stopnja razredčevanja prizemnega sloja atmosfere:

1 - slabe razredčevalne sposobnosti
5 – dobre razredčevalne sposobnosti
Pri sobni temperaturi hitro hlapljiva brezbarvna tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
5 μg/m3 (letno povprečje)
Hitro hlapljiva, vnetljiva, brezbarvna tekočina z aromatičnim vonjem po benzenu.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena mejna vrednost s strani svetovne zdravstvene orgranizacije.
600 μg/m3
Brezbarvna, hitro hlapljiva tekočina z vonjem po bencinu.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
2 mg/m3
Meta in Para ksilen, brezbarvna hlapljiva tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
340 μg/m3
O ksilen, brezbarvna hlapljiva tekočina.

Glavni viri onesnaženja: kemična industrija, promet.
Priporočena vrednost s strani Svetovne zdravstvene organizacije.
340 μg/m3